Consiliul de administratie

Consilul de Administratie al S.C. CUPT S.A TIRGU OCNA

Director General –Ing. Paun Silviu Bogdan

Presedinte Consiliu de administratie – Sing. Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv – Predica Nicu