CONTACT

 ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TG.OCNA S.A

Str. Trandafirilor nr. 1 bis

J/04/660/12.08.2010

CUI: 27273142

Cont bancar: RO64BRDE040SV45416710400  BRD Tg.Ocna

e-mail: cuptg.ocna@yahoo.ro